NOWOBEREZOWO – Cerkiew pw. św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa

NOWOBEREZOWO – Cerkiew pw. św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa

NOWOBEREZOWO - Cerkiew pw. św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa Z początku cerkiew świętego Jana Teologa była świątynią parafialną, w XIX wieku zmieniła rolę na świątynię filialną. Rolę siedziby parafii przejęła murowana cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego. Spacer...
OWCZARY – Cerkiew Opieki Matki Bożej (UNESCO)

OWCZARY – Cerkiew Opieki Matki Bożej (UNESCO)

OWCZARY – Cerkiew Opieki Matki Bożej (UNESCO) Liczący sobie przed wojną ponad 900 mieszkańców Rychwałd był jednym z większych ośrodków społeczności Łemków w okolicy. Po Akcji „Wisła” kościół przeszedł w ręce katolików i stał się filią parafii w Sękowej. Gdy w latach...
BODAKI – Cerkiew św. Dymitra

BODAKI – Cerkiew św. Dymitra

BODAKI – Cerkiew św. Dymitra Historia Bodaków rozpoczyna się jeszcze w XVIII wieku. Jest wymieniona w dokumentach dotyczących wsi należących do starostwa bieckiego. Nazwa pochodzi od jednej z rodzin zamieszkujących ten teren – Bodaków. Miejscowość była jednym z...
CZYRNA – Cerkiew św. Paraskewy

CZYRNA – Cerkiew św. Paraskewy

CZYRNA – Cerkiew św. Paraskewy Czyrna od swoich najdawniejszych lat, a więc około XVI wieku, była parafią, najpierw prawosławną, a następnie greckokatolicką. XIX wiek przyniósł miejscowości rozwój jako ośrodkowi tkactwa. Do dziś jeszcze w okolicy świątyni można...
KURASZEWO – Cerkiew pw. św. Antoniego Pieczerskiego

KURASZEWO – Cerkiew pw. św. Antoniego Pieczerskiego

KURASZEWO – Cerkiew pw. św. Antoniego Pieczerskiego Pod koniec XIX wieku cerkiew została siedzibą samodzielnej parafii, a w czasie międzywojennym należała do kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, nazywanego także neounickim. Obrządek ten był...
ŁOSINKA – Cerkiew Cmentarna pw. św. Jerzego

ŁOSINKA – Cerkiew Cmentarna pw. św. Jerzego

ŁOSINKA – Cerkiew Cmentarna pw. św. Jerzego Mimo wielu remontów od czasu drugiej wojny światowej świątynia wyglądała w XXI wieku dość skromnie. Na szczęście w 2009 roku cerkiew przeszła kolejny remont i dziś prezentuje się pięknie. Spacer 3DHistoria " CERKIEW W...
SAKI – Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego

SAKI – Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego

SAKI – Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego Lokalizacja i wezwanie parafii świętego Dymitra w Sakach nie jest przypadkowe. Wedle lokalnej tradycji już w XV wieku w sposób cudowny miała się tutaj zmaterializować ikona św. Dymitra. Przetrwała kolejne pożary bez szwanku....
OLCHOWIEC – Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja

OLCHOWIEC – Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja

OLCHOWIEC - Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Świątynia została zbudowana z ociosanego na kant drewna jodłowego. Użyto konstrukcji zrębowej, popularnej w tamtym okresie. Całość spoczęła na dębowej podwalinie. Przypominająca kwadrat nawa główna połączona...
STARY KORNIN – Cerkiew pw. św. Anny

STARY KORNIN – Cerkiew pw. św. Anny

STARY KORNIN - Cerkiew pw. św. Anny Cerkiew pod wezwaniem świętej Anny wybudowano w 1773 roku. Z początku rola mniejszej świątyni miała być tymczasowa i pomocnicza. Okazało się jednak, że budynek będzie potrzebny znacznie dłużej. W 1903 cerkiew została konsekrowana,...
SZCZAWNE – Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP

SZCZAWNE – Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP

SZCZAWNE - Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP Świątynia w Szczawnem pierwotnie została zbudowana przez wyznawców obrządku greckokatolickiego w 1889 roku. Po drugiej wojnie światowej wysiedlono z tej okolicy ludność ukraińską, a świątynię przeznaczono do rozbiórki. Na szczęście...
NOWA WOLA – Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela

NOWA WOLA – Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela

NOWA WOLA - Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela Nowa Wola położona jest niedaleko Białegostoku. Wyjeżdżając z miasta w kierunku wschodnim należy skręcić na Michałowo i jechać drogą 686 na Suszczę i Hieronimowo. W ten sposób szybko uda się znaleźć urokliwą brązową...
KOMAŃCZA – Cerkiew Opieki Matki Boskiej

KOMAŃCZA – Cerkiew Opieki Matki Boskiej

KOMAŃCZA - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Drewniana cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Komańczy była budowana na przestrzeni lat 1800-03. Co ciekawe, powstała w miejscu poprzedniej, którą także strawił pożar. W czwartej dekadzie XIX wieku w świątyni znalazł się...
RZEPEDŹ – Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

RZEPEDŹ – Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

RZEPEDŹ – Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy Świątynia jest przykładem stylu łemkowskiego w budaniu cerkwi. Drewniana konstrukcja została oparta na kamiennej podmurówce i składają się na nią trzy główne części: prezbiterium, nawa oraz babiniec. Oczywiście nie jest to...
HŁOMCZA – Cerkiew pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny

HŁOMCZA – Cerkiew pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny

HŁOMCZA - Cerkiew pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny Cerkiew została wybudowana na miejscu poprzedniej w 1859 roku. Dawny budynek dziś pamiętają otaczające teren stare drzewa. Jego budowę zainicjował Iwan Snihurski, greckokatolicki biskup przemyski oraz mecenas...
PARCEWO – Cerkiew pw. św. Dymitra

PARCEWO – Cerkiew pw. św. Dymitra

PARCEWO – Cerkiew pw. św. Dymitra Błękitna świątynia znajduje się niedaleko drogi i wyróżnia się na tle innych budynków małego Parcewa. Podobnie, jak w przypadku innych prawosławnych cerkwii, błękit jest kolorem celowo nalowanym na świątyniach, by symbolicznie zbliżyć...
AUGUSTOWO – Cerkiew pw. św. Jana Teologa

AUGUSTOWO – Cerkiew pw. św. Jana Teologa

AUGUSTOWO – Cerkiew pw. św. Jana Teologa Historia monasteru sięga XIV wieku, a wedle źródeł mógł on istnieć jeszcze wcześniej. Bogaty ośrodek zyskiwał na znaczeniu w czasach I Rzeczypospolitej oraz unii brzeskiej. Monaster nie trafił w ręce unitów, przez co przeniosło...
TRZEŚCIANKA – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

TRZEŚCIANKA – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Trześcianka – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła Cerkiew św Michała Archanioła jest drugą w tej miejscowości. Pierwsza działała już w XVI wieku, a od XVIII figurowała w źródłach jako świątynia unicka. Niestety uległa zniszczeniu w wyniku pożaru w 1835 roku. Spacer...
PUCHŁY – Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

PUCHŁY – Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

PUCHŁY – Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej Kult Matki Bożej Opiekuńczej miał się we wsi Puchły dobrze już w XVI wieku. Żywa podówczas legenda głosiła, że w miejscu, gdzie dziś stoi cerkiew, mieszkał niegdyś starzec cierpiący na obrzęk nóg. Podczas modlitwy miał on ujrzeć...
NAREW – Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

NAREW – Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

NAREW – Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego Pierwsze wzmianki o cerkwii w Narwi pochodzą z 1560 roku. Podczas przeprowadzanej wtedy reformy rolnej pod nazwą „pomiara włóczna” rejestrowano stan posiadania właścicieli ziemskich. W księdze...
RAJSK – Zabytkowa Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

RAJSK – Zabytkowa Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

RAJSK – Cerkiew pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Najstarsze dokumenty poświadczające działanie na tym terenie parafii noszą daty z XVI wieku. Świadectwa z XVII natomiast opisują tutejszą cerkiew. Wieś stała się istotnym miejscem kultu maryjnego ze względu na ciekawa...
STARY KORNIN – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

STARY KORNIN – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

STARY KORNIN - Cerkiew pw. św. Michała Archanioła Świątynia była budowana w latach 1630-31. Jej ukończenie dokumentuje kamień z inskrypcją w języku cerkiewnosłowiańskim. Jej rola wśród wiernych wzrosła znacznie w kolejnym wieku, kiedy doszło tu do objawienia Matki...
PASYNKI – Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

PASYNKI – Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

PASYNKI – Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela Cerkiew już z daleka wyróżnia się błękitem połączonym ze srebrem blaszanych dachów oraz baniastego hełmu, wieńczącego ośmioboczny dach końcowej części nawy głównej. W przeciwieństwie do wielu innych sakralnych...
PODBIELE – Cerkiew pw. św. Proroka Eliasza

PODBIELE – Cerkiew pw. św. Proroka Eliasza

PODBIELE – Cerkiew pw. św. Proroka Eliasza Pierwsze wzmianki o kulcie prawosławnym w tym miejscu pochodzą z XVI wieku, kiedy źródła wspominają tragiczny pożar, który zniszczył poprzednią świątynię. Postawiona na jej miejsce cerkiew otrzymała takie samo wezwanie, co...
BEREST – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

BEREST – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

BEREST – Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana Jego historia rozpoczyna się w 1842, gdy zbudowano go na potrzeby łemkowskiej społeczności grekokatolickiej. Po 1941 roku przeszedł pod opiekę społeczności katolickiej. Jednak zgromadzone w nim skarby opowiadają historie...
ROPICA GÓRNA – Cerkiew św. Michała Archanioła

ROPICA GÓRNA – Cerkiew św. Michała Archanioła

ROPICA GÓRNA – Cerkiew św. Michała Archanioła Cerkiew tą łatwo przegapić, bo choć znajduje się przy drodze, zasłania ją wieniec gęstych drzew. Jednak zdecydowanie odwiedzając Ropicę Górną warto być czujnym, bo świątynia jest ważnym punktem na szlaku zabytków...
BANICA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

BANICA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

BANICA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana Do 1947 roku i Akcji „Wisła” Banica była wsią łemkowską. Niektórzy po drugiej wojnie światowej przenieśli się na tereny Ukrainy, pozostałych przesiedlono. Obecnie mieszkająca tam ludność to w większości potomkowie napływowych...
MĘCINA WIELKA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

MĘCINA WIELKA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana

MĘCINA WIELKA – Cerkiew św. Kosmy i Damiana Obecna drewniana świątynia była świadkiem krwawych starć wojsk austriackich i rosyjskich w 1915 roku. Niestety sam budynek także mocno ucierpiał w wyniku walk. Jego użyteczność została przywrócona za sprawą zaangażowania...
PĘTNA – Cerkiew pw. św. Paraskewy

PĘTNA – Cerkiew pw. św. Paraskewy

PĘTNA - Cerkiew św. Paraskewy Świątynia została postawiona by przejąć obowiązki starej drewnianej cerkwi, która niestety została rozebrana w 1935 roku. Poprzedniczka murowanej świątyni została zbudowana w 1700 roku. Jej pozostałością jest dzwonnica nowej cerkwi, którą...
BONARÓWKA – Cerkiew Opieki Matki Boskiej

BONARÓWKA – Cerkiew Opieki Matki Boskiej

BONARÓWKA – Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej Prezbiterium cerkwi w Bonarówce ozdobił artysta ukraiński – Paweł Zaporowski. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Żyznowie. Nieopodal świątyni znajduje się urokliwy zabytkowy...
FLORYNKA – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

FLORYNKA – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

FLORYNKA – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła Florynka powstała bardzo wcześnie, wymieniana jest już w 1391 roku w akcie darowizny Muszyny z przyległościami dokonanej przez Władysława Jagiełłę na rzecz biskupstwa krakowskiego. W pierwszych latach po I wojnie światowej...
Brunary – Cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO)

Brunary – Cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO)

BRUNARY - Cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO) Dawna greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach. Pierwsza cerkiew w tym miejscu została wzniesiona po 1616, kiedy we wsi powstała parafia unicka. Nowa świątynia powstała w 1653, zaś współczesna cerkiew...
Wierchomla Wielka – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Wierchomla Wielka – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

WIERCHOMLA WIELKA - Cerkiew pw. św. Michała Archanioła Kościół w Wierchomli Wielkiej to dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła. Wybudowana została przez Łemków w 1821 roku i przebudowana w 1906. Spacer 3DHistoria " cerkiew W WIERCHOMLI WIELKIEJ...
DUBNE – Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła

DUBNE – Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła

DUBNE - Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Dubnem powstała w 1863 roku na miejscu świątyni z 1673 zniszczonej przez pożar. Nazwa wsi Dubne, jak i położonego ponad źródłami potoku szczytu Dubne (904 m...
POWROŹNIK – Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła (UNESCO)

POWROŹNIK – Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła (UNESCO)

POWROŹNIK – Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła (UNESCO) Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie świątynia Kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku jest najstarszą cerkwią na terenie polskich Karpat. Jako datę jej powstania...
KWIATOŃ – Cerkiew św. Paraskewy (UNESCO)

KWIATOŃ – Cerkiew św. Paraskewy (UNESCO)

KWIATOŃ – Cerkiew św. Paraskewy (UNESCO) Dawna greckokatolicka cerkiew Św. Paraskewy w Kwiatoniu – funkcjonująca obecnie jako rzymskokatolicki kościół pomocniczy parafii w Uściu Gorlickim – stanowi klasyczny przykład łemkowskiej architektury cerkiewnej. Spacer...
TREPCZA – Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

TREPCZA – Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

TREPCZA - Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (daw. Sanktuarium Trójcy Świętej) Pierwotnie budynek powstał w 1753 i istniał pod wezwaniem św. Trójcy. W 1801 miał miejsce pożar cerkwi drewnianej greckokatolickiej i zabudowań plebańskich w Trepczy, po czym w 1804...
MIĘDZYBRODZIE – Cerkiew Świętej Trójcy

MIĘDZYBRODZIE – Cerkiew Świętej Trójcy

MIĘDZYBRODZIE - Cerkiew Świętej Trójcy Cerkiew została zbudowana w latach 1899-1900 z fundacji Aleksandra Wajcowicza, na miejscu poprzedniej, drewnianej cerkwi z 1784 r., która spłonęła w 1866 r. Według jednej z legend w miejscu tym istniał niegdyś klasztor...
RABE – Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja

RABE – Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja

RABE - Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Mikołaja Wieś została lokowana w XV wieku. Z 1756 r. pochodzi wzmianka o cerkwi fundowanej przez Łażewskich. Obecna świątynia zbudowana została w 1858 roku. Obok cerkwi wzniesiono murowaną dzwonnicę. Spacer 3DHistoria...
CZARNA GÓRA – daw. Cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra

CZARNA GÓRA – daw. Cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra

CZARNA GÓRA - daw. Cerkiew pw. Wielkiego Męczennika Dymitra Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św., dawniej cerkiew grekokatolicka pw. Wielkiego Męczennika Dymitra Spacer 3DHistoria " Cerkiew W Czarnej Górze Wcześniejsza cerkiew w Czarnej wzmiankowana...
MICHNIOWIEC – Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

MICHNIOWIEC – Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

MICHNIOWIEC - Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy Cerkiew istniała już w 1557 roku, a popem był wówczas Damian Mansowicz. Obecną cerkiew wybudowano w latach 1863-1868. Świątynię remontowano w 1924 roku (wówczas dobudowano zakrystię i kruchtę). Spacer 3DHistoria "...
ŻŁOBEK – Cerkiew p.w. Narodzenia Bogarodzicy

ŻŁOBEK – Cerkiew p.w. Narodzenia Bogarodzicy

ŻŁOBEK - Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy Obecnie istniejącą cerkiew w Żłobku wybudowano w 1830 roku. W 1855 dobudowano do niej zakrystię i parawanową drewnianą dzwonnicę (nie istnieje). Starsza drewniana cerkiew usytuowa była opodal, w miejscu oznaczonym kamiennym...
Accessibility
Facebook
YouTube